top of page

ABOUT

"Når den svenske tenorsaxofonist Ida Karlsson skal fremhæves, skyldes det ikke, at hun er kvinde, men at hun i det eksplosive nummer »Wasp« lige affyrer en rabiat freejazz-solo, som sætter ild i universet – og gør godt!" Berglinske

"Ida Karlsson havde et par smukt blæste og fløjlsbløde soli, som sad i ørerne på vejen hjem"
Politiken

"Ida Karlsson

är en upptäcktsresande i saxofonens innersta vrår"
Ystad Allehanda

"Gott om fetsväng och listigt snitslade melodislingor." Sydsvenskan om IDKA JAZZ
 

Ida Karlsson Wretling is a saxophonist and a composer residing in Malmö, Sweden. She writes songs and creates arrangements, primarily within the jazz genre. However, Ida can switch effortlessly between music styles, often utilizing improvisation and curiosity as guiding stars. On stage, she delivers vehemently enthusiastic free jazz solos, as well as velvety jazz ballads.

 

Ida leads the jazz quartet ”IDKA Jazz” with Martin Juteus on piano, Pontus Häggblom on drums and Zacharias Holmkvist on contra bass. In this quartet, Ida reigns over the saxophone, clarinet plus all compositions. She also plays with Medi duo, Gursus, Ormbunken, OSSSO and Kathrine Windfeld Big Band et al. Moreover, she has previously managed ”Ida Karlsson Quartet”, the jazz sextet Karlssons Kluster and the 9-person band Broon, who exclusively played Ida’s music.

 

Ida grew up in Haraker outside Västerås. Her mother’s band occasionally rehearsed at home in the garage, where Ida liked to listen and play along (on maracas…) as a child.

Ida started playing the saxophone when she was eleven, after years of fascination over this magical instrument and its sound. Her saxophone fascination probably began in earnest after hearing a concert by The Rolling Phones.

Ida began taking piano lessons primarily to better understand music theory and harmonies. During her teens, she played in the brass band Flickgardet and later with the big band Hildings Damer.

 

After high school followed a few years of studies at music colleges, after which Ida felt a longing to learn something other than music. She also wanted to carve out a clearer place for herself in society, separate from that of a jazz saxophonist’s. She therefore studied physical therapy for three years at Lund University. In the meantime, she began to play with Emeli Ek in the duo Medi and led the quartet ”Digiti Minimi Band”.

 

After receiving her Bachelor’s degree, Ida missed playing music so fiercely that she enrolled in the musician education program at Malmö Academy of Music, an open-minded place where she immediately felt at home. At the Academy she started her band ”Ida Karlsson Quartet”, subsequently releasing two albums with compositions assembled by Ida.

 

Ida Karlsson Wretling writes music belonging to many different genres, composing both for her own projects and for others – Karin Tingne, for instance.

Since 2013, the duo Medi has performed for children based on compositions authored by Emeli and Ida. The compositions are mixed with movements, play and rhythm. Every performance’s goal is to inspire children to play and simultaneously break the norms around what music can or should be.

 

The inspiring and creative work of Medi has led to Ida widening her arsenal of bi-instruments, as well as create her own scenery and costumes. Is anyone in need of an accordion? A dancing squirrel? And a tail? Ida can naturally deliver any and all of this!

Discography:

"Turns" Ida Karlsson Quartet, Myomusica 2010
"V.17" Medi, Myomusica 2012

"Circles" Ida Karlsson Quartet, Myomusica 2013
"Air Craft" Katrhine Windfeld Big Band, Gateway Music 2015
"Sorgmantel" Fredrik Uhlman, Nine Flat Five Records 2015
"En kärlekssång till alla bortgömda trosor" Sofia Tehlin, Karamell Records 2016
"Absolute Landsting 2" Henrik Widegren 2016
"Medi Möter Fredrik Ljungkvist/Mattias Hjorth och Oskar Schönning" Havtorn Records 2016
"Latency" Kathrine Windfeld Big Band, Stund Records 2017
"Av Mull" Karin Tingne, Glen Disc 2017
"Live at Ystad teater" Karin Tingne Band, Glen Disc 2017

"Black Swan" Thomas Agergaard & Kathrine Windfeld Big Band, Storyville Records 2018

"The Onion's Core" IDKA JAZZ, Gammalthea 2018
"The YLA-sessions" Karin Tingne Band 2019
"Ormbunken har funnits sen dinosauriernas tid" Ormbunken, Abrovinsch Records 2020
"Alla andra ska dö" Lotta Wnglén Margit Music 2020
"Lost Johansson" Malmö Inre 2020
"Oval Tid" Medi, Havtorn Records 2020
"Orca" Kathrine Windfeld Big Band, Stunt, 2020

Ida Karlsson Wretling är en saxofonist och kompositör bosatt i Malmö. Hon skriver låtar och arrangemang främst inom jazz-genren men rör sig mellan olika musikaliska världar. Oftast med improvisation och nyfikenhet som ledstjärnor. På scenen levererar hon både rabiata frijazzsolon och sammetslena jazzballader.


Ida leder jazzkvartetten "IDKA Jazz" med Martin Juteus piano, Pontus Häggblom trummor och Zacharias Holmkvist kontrabas, där Ida står för saxofon- och klarinettspel samt kompositioner.
Hon spelar också i Medi duo, Gursus, Ormbunken, OSSSO och Kathrine Windfeld Big Band m fl. Tidigare har hon lett ”Ida Karlsson Quartet” och 9-personersbandet Broon som uteslutande spelade Idas musik samt jazzsextetten Karlssons Kluster och Who's Your Mama.

Ida Karlsson växte upp i Haraker utanför Västerås. Hemma i garaget repade mammans band emellanåt, där Ida gärna lyssnade eller jammade (med maraccas...) som liten. Ida började spela saxofon som 11-åring efter vad som hon minns som en flerårig fascination över detta magiska instrument och dess sound. Troligen uppstod denna då hon hörde en konsert med The Rolling Phones ett par år tidigare. Hon började ta pianolektioner framförallt för att bättre förstå musikteori och harmonik. Under tonåren spelade hon i blåsorkestern Flickgardet och därefter storbandet Hildings Damer. 

Efter gymnasiet följde några års studier på musikfolkhögskolor och efter det kände Ida en längtan att lära sig något annat än att spela. Och kanske få en tydligare plats i samhällskroppen än jazzsaxofonistens. Det blev tre års studier i Lund, till sjukgymnast. Under tiden började hon spela med Emeli Ek i duon Medi och ledde kvartetten ”Digiti Minimi Band”. Efter kandidatexamen hade saknaden efter att spela på heltid vuxit sig så stark att Ida började på Malmö musikhögskolas musikerutbildning. En plats med högt i tak där hon upplevde det som att ha hittat rätt. På MHM startade hon sitt band ”Ida Karlsson Quartet” som gett ut två skivor med kompositioner av Ida.

Ida Karlsson Wretling skriver musik i olika genrer. Dels till egna projekt men också till exempelvis Karin Tingne.

 

Sedan 2013 har duon Medi spelat många barnföreställningar som utgår från Emelis och Idas kompositioner blandat med rörelse, lek och rytm. Målet med föreställningarna att inspirera barn att spela och bryta normer kring vad som kan bli musik. Det inspirerande och kreativa arbetet med Medi har lett till att Ida har breddat sin arsenal av biinstrument och även numera skapar kulisser och kostymer. Behövs det dragspel? Och en dansande ekorre med klarinett? Och en svans? Ja visst!

 

Diskografi:

"Turns" Ida Karlsson Quartet, Myomusica 2010
"V.17" Medi, Myomusica 2012

"Circles" Ida Karlsson Quartet, Myomusica 2013
"Air Craft" Katrhine Windfeld Big Band, Gateway Music 2015
"Sorgmantel" Fredrik Uhlman, Nine Flat Five Records 2015
"En kärlekssång till alla bortgömda trosor" Sofia Tehlin, Karamell Records 2016
"Absolute Landsting 2" Henrik Widegren 2016
"Medi Möter Fredrik Ljungkvist/Mattias Hjorth och Oskar Schönning" Havtorn Records 2016
"Latency" Kathrine Windfeld Big Band, Stund Records 2017
"Av Mull" Karin Tingne, Glen Disc 2017
"Live at Ystad teater" Karin Tingne Band, Glen Disc 2017

"Black Swan" Thomas Agergaard & Kathrine Windfeld Big Band, Storyville Records 2018

"The Onion's Core" IDKA JAZZ, Gammalthea 2018
"The YLA-Sessions" Karin TIngne Band, 2019

-

bottom of page